Jdi na obsah Jdi na menu
 Johann Sebastian Bach

21.března 1685 (Eisenach)-28.července 1750 (Lipsko).

 

Německý skladatel a kantor, učitel svých synů, provozovatel řady různých hudebních profesí. Pocházel z rodiny, kde byla bohatá hudební tradice a vhodné podmínky pro rozvoj jeho mimořádného talentu, otec byl také hudebník.

Po předčasné smrti otcově, Johannovi bylo 10 let, se jeho hudební výchovy ujal starší bratr. Všeobecné vzdělání dovršil Bach v r.1700 na gymnáziu v Lübecku.

Prvním významným hudebním působištěm byl v r.1703 Výmar (vstoupil do tamní kapely), kam se opět vrátil v r.1708 a pracoval tam do roku 1717. Zastával místo dvorního varhaníka, později komorního hudebníka a koncertního mistra. V té době již mimořádným způsobem ovládal hru na varhany a vedle svých mnoha pracovních povinností pilně komponoval.

1717-1723 byl kapelníkem dvorní kapely v Köthenu, to bylo důležité pro tvorbu jeho koncertních skladeb.

V dubnu 1723 přišel do Lipska, kde byl kantorem a varhaníkem u sv.Tomáše. Zde setrval až do konce života.

Bach byl dvakrát ženatý: 1707 si vzal vzdálenou příbuznou Marii Barbaru Bachovou, měli 7 dětí. Po její smrti se oženil v r.1721 s Annou Magdalenou Wülkenovou (o 16 let mladší) a měli dalších 13 dětí. Ze všech potomků Bacha přežilo pouze 9 dětí, mezi nimi i 4 synové, také zdatní instrumentalisté a skladatelé.

Přibližně rok před smrtí Bach přišel o zrak – měl pravděpodobně šedý zákal.

V Bachově díle dochází k syntéze různých vlivů a trendů dosavadního barokního hudebního vývoje. Vytvořil rozsáhlé a nedostižné dílo pro varhany,( asi 35 fug, před něž jsou stavěny toccaty, fantasie, nebo preludia). Pro cemballo a klavír: Malá preludia a fugety, Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou, 2hlasé invence, 3hlasé sinfonie, Anglické a Francouzské suity, Partity, Dobře temperovaný klavír – 48 preludií a fug ve všech durových a mollových tóninách, Goltbergovy variace, Chromatická fantasie, toccata a fuga a další.

Sonáty pro sólové housle, Sonáty pro violoncello a cemballo, 6 suit pro sólové violoncello, 6 Braniborských koncertů, Velké množství duchovních i světských kantát. Dokonalé ovládnutí kontrapunktu a nevyčerpatelnou fantasii předvedl v Umění fugy, kde na jedno téma vytvořil 15 fug a 4 kánony. Podobný charakter má i Hudební obětina (nedokončeno) – není určeno, pro jaké nástroje je napsaná.

Mimořádné místo co do kvality, obtížnosti i rozsahu zaujímá hudba duchovní: Vánoční oratorium, Mše h moll, Matoušovy a Janovy pašie a další.