Jdi na obsah Jdi na menu
 Franz Joseph Haydn

1732(Rohrau) – 1809(Vedeň).

 

Otec byl kolářem a milovníkem hudby. Matka sloužila jako kuchařka a překrásně zpívala. Malý Joseph prožil klidné dětství. Otec v něm i v jeho bratrovi Michaelovi, později také významném hudebníkovi, vzbudil zájem o vše, co se týkalo hudby.

V 8 letech uslyšel Josephův krásný, čistý hlas kapelník a varhaník od sv. Štěpána ve Vídni a přijal ho do svého chrámového sboru. Tam Haydn získal solidní základy ve zpěvu, hře na nástroje, kompozici i dalších hudebních disciplinách.

Když se mu změnil hlas, hledal po Vídni obživu, jak se dalo. Hrál na housle na tanečních bálech, přepisoval partitury, vypomáhal jako hudebník v soukromé kapele.

Seznámil se s italským skladatelem Niccoló Porporou, který jej mnohému naučil. Haydn mu za to dělal osobního asistenta.

Kolem roku 1757 vytvořil první smyčcové kvartety, hudební formu, které se stal zakladatelem.

Byl doporučen hraběti Ferdivavdu Maximilienovi Morzinovi. Ten jej najal v r.1759 do své kapely v Lukavici u Plzně a stanovil mu pevný plat. V tomto období skládal Haydn stylově čisté symfonie a divertimenta.

1760 se oženil s Annou Kellerovou, povahově prý nepříjemnou ženou, která neměla vztah k hudbě.

1761 vstoupil do služeb knížete Pála Antona Esterházyho a po jeho smrti r.1762  do služeb jeho bratra Miklóše Jószefa. Nejprve byl zástupcem kapelníka, po čtyřech letech byl jmenován kapelníkem.Působil tam téměř 25 let. Měl mnoho povinností: např. odpovídal za hudebníky, za jejich hudební úroveň i za jejich vystupování. Dvakrát denně se musel hlásit knížeti pro rozkazy. Musel hrát na hostinách a koncertech pro obveselení knížete a jeho hostí na Esterházu, v Eisenstadtu a ve Vídni, kde měl jeho zaměstnavatel paláce. . Musel skládat takovou hudbu, „která by se knížeti líbila“. Odpovídal za hudební nástroje a za péči o ně. Měl dbát na školení zpěvaček, aby nezapomněly, co se ve Vídni naučily. Musel organizoval operní představení a řídit orchestr. Právě orchestr pod jeho vedením dosáhl vysoké interpretační úrovně, Haydn jej měl plně k dispozici a mohl s ním zkoušet a ověřovat si svoje hudební a zvukové nápady.

Kníže na svém odlehlém sídle, Esterházu nechal postavit operní dům pro 400 posluchačů. Haydn napsal celkem 24 oper, většinu pro knížete.

Pozoruhodné je jeho dílo symfonické, ve 104 symfoniích prošel vývojem od krátkých, průzračně-rokokových prvotin až po vyzrálá, závažná a po kompoziční stránce dokonalá díla.

83 smyčcových kvartetů položilo základ tohoto hudebního žánru, Haydn bývá označován jako otec smyčcového kvarteta.

Dále je autorem mnoha instrumentálních koncertů, které většinou psal pro členy svého orchestru.

Pro klavír napsal kolem 50 sonát i další skladby.

Když v r.1790 kníže Miklós Jószef Esterházy zemřel, jeho syn Pál Anton rozpustil orchestr. Haydn však neztratil kapelnickou hodnost, ani svůj roční plat. Usadil se ve Vídně a odtud uskutečnil celou řadu cest. Např. v Londýně byl dvakrát, vždy mnoho měsíců, oslavovaný a ctěný.

Dále byl v Hamburku, Berlíně,Frankfurtu. V Bonnu dával hodiny L.v.Beethovenovi. Ve Vídni se setkal s W.A.Mozartem. Spřátelili se a vzájemně se ctili a obdivovali.SSS

V r.1795 opět hudebně ožila Esterháza, Haydn znovu řídil orchestr, ale měl mnohem více svobody a času pro komponování, který, pokud to zdravotní stav dovolil, pilně využíval. Složil četné mše, oratoria Stvoření světa a Roční doby.

Umírá ve Vídni v r.1809, den po té, co do města přišli Napoleonovi vojáci.